Την ευθύνη της ενημέρωσης φέρει η εταιρεία CSL Behring. H CSL Behring δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο ιστοσελίδων που ανήκουν σε άλλους. ©2020 CSL Behring. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας.
Υπό την αιγίδα
του Συλλόγου Προστασίας
Ελλήνων Αιμορροφιλικών
Την ευθύνη της ενημέρωσης φέρει η εταιρεία CSL Behring. H CSL Behring δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο ιστοσελίδων που ανήκουν σε άλλους. ©2020 CSL Behring. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας.
Υπό την αιγίδα
του Συλλόγου Προστασίας
Ελλήνων Αιμορροφιλικών 
CSL Behring logo

Η CSL Behring είναι παγκόσμιος ηγέτης σε καινοτόμες θεραπείες για την αντιμετώπιση συγγενών αιμορραγικών διαταραχών, μεταξύ των οποίων και η αιμορροφιλία. Είμαστε σύμμαχοι των ασθενών και της μοναδικότητάς τους με στόχο μια ελεύθερη ζωή.

GR/CSL/MU/21/0520