Επικοινωνήστε μαζί μας

Διεύθυνση και
στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση και
στοιχεία επικοινωνίας

CSL BEHRING ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε
Χατζηγιάννη Μέξη 5 – 11528 Αθήνα
Τηλ.: 210 7255660, Φαξ: 210 7255663
info.greece@cslbehring.com

Yπεύθυνος του επιστημονικού περιεχομένου της ιστοσελίδας:
Εύη Μπάιμπου, Medical Manager, CSL Behring Hellas

CSL Behring logo

Η CSL Behring είναι παγκόσμιος ηγέτης σε καινοτόμες θεραπείες για την αντιμετώπιση συγγενών αιμορραγικών διαταραχών, μεταξύ των οποίων και η αιμορροφιλία. Είμαστε σύμμαχοι των ασθενών και της μοναδικότητάς τους με στόχο μια ελεύθερη ζωή.

GR/CSL/MU/21/0520